تماس با تمام بخش‌های گروه ویان

۰۲۱۹۱۰۰۷۳۹۳

واتس‌آپ برای ایرانیان مقیم سایر کشورها

۹۸۹۰۲۲۳۲۶۰۸۰

۹۸۹۳۳۰۶۲۰۹۱۱

لوگو به همراه اطلاعات ویان
حدودا چند دوست صميمي داريد؟ هیچ ۱ ۲ یا ۳ ۴ یا بیشتر (اعضاي فاميل را محسوب نكنيد). حدودا چند بار در ماه با دوستان صميمي خود در تماس هستيد؟ کمتر از ۱ ۱ یا ۲ ۳ یا ۴ ۵ یا بیشتر حدوداً چند بار در ماه ملاقات¬های دوستانه يا خانوادگی دارید؟ کمتر از ۱ […]
برای دسترسی به این محتوا، شما باید تست روانشناسی ۱ را خریداری کنید.