تماس با تمام بخش‌های گروه ویان

۰۲۱۹۱۰۰۷۳۹۳

واتس‌آپ برای ایرانیان مقیم سایر کشورها

۹۸۹۰۲۲۳۲۶۰۸۰

۹۸۹۳۳۰۶۲۰۹۱۱

لوگو به همراه اطلاعات ویان
دکتر سامرند سلیمی

Dr. Samrand Salimi

Psychiatrist & Psychodynamic Psychotherapist and Couple Therapist

دکتر نینا سلامت بخش

Dr. Nina Salamatbakhsh

Psychiatrist & Couple trapist & psycotrapist (psychoanalysist)

dr babak najand

Dr. Mona Falsafi

Psychologist & Child and Adolescent Psychotherapist

dr babak najand

Dr. Babak Najand

Psychiatrist & Cognitive Behavioral Psychotherapist & Couple Therapist
Fellow and Diplomate from the Academy of Cognitive Behavior Therapy (A-CBT), Philadelphia, USA

دکتر امیر رضا علوی

Dr. Amirreza Alavi

Psychiatrist & Psychotherapist & Sex Therapist

دکتر محسن ضمیر

Dr. Mohsen Zamir

Psychiatrist & Psychotherapist & Couple Therapist

دکتر امیر رضا علوی

Fahime tamaddoni

Psychologist & Schema Therapist Psychotherapist

دکتر الهام فراهانی

Dr.Elham Farahani

Psychologist & Schema Therapist Psychotherapist

دکتر شیما ظهرابی

Dr. Shima Zohrabi

Psychologist & EFT Psychotherapist

دکتر پریسا عبداله‌زاده

Dr. Parisa abdollahzadeh

Psychiatrist & Psychotherapist & Couple therapist

دکتر پریسا عبداله‌زاده

Dr. Bahareh Abrishami

Psychiatrist & Psychotherapist & Sex Therapist

دکتر مریم کامی

Dr. Maryam Kami

Psychologist & CBT/Schema Psychotherapist, Specialist in Eating Disorders

دکتر عذرا یثربی

Dr. Ozra Yasrebi

Psychiatrist & Psychotherapist

دکتر نیوشا علائی فرد

Dr. Niyousha Alaei fard

Psychologist & Child and Adolescent Psychotherapist

دکتر عسل ناجیان

Dr. Asal Najian

Psychologist & Child and Adolescent Psychotherapist

دکتر عسل ناجیان

Dr. Farnaz Rezai

Psychologist & Child and Adolescent Psychotherapist

دکتر نسیم موسوی

Dr. Nasim Mousavi

psychologist & Adolescence Psychotherapist

دکتر نسیم موسوی

Niloofar Ghaffari

Psychologist & Psychodynamic Psychotherapist

دریا مدینه

Dr. Darya Madineh

Psychometrician