خدمات مشاوره ای کلینیک

مشاوره-کودک-نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان

زندگی یک زوج شبیه یک اکوسیستم است . یک دریاچه

مشاوره ازدواج

حملات پانیک به معنای هجوم ناگهانی نگرانی و

مشاوره زوج درمانی

مشاوره زوج درمانی

بیماریهای خلقی ، شامل افسردگی و اختلال دوقطبی می

مشاوره-خانواده

مشاوره خانواده

بیماریهای خلقی ، شامل افسردگی و اختلال دوقطبی می

مشاوره-افسردگی

مشاوره افسردگی

ارائه سبکها و روشهای موثر در شناخت، برقراری ارتباط

مشاوره-استرس

مشاوره استرس

خواب مانند آب و غذا یکی از مهم‌ترین نیازهای ضروری

مشاوره-وسواس-فکری

مشاوره وسواس فکری

بخش مهمی از مراجعات به کلینیک ها و مطبهای …

مشاوره-اعتمادبنفس

مشاوره اعتمادبنفس

بخش مهمی از مراجعات به کلینیک ها و مطبهای

مشاوره ازدواج کلینیک ویان

گروه تخصصی و فوق تخصصی ویان

روانپزشکی و روانشناسی بزرگسال، نوجوان و کودک

مطب دکتر سامرند سلیمی
بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه تخصصی و فوق تخصصی ویان شامل مجموعه ای از روانپزشکان برگزیده در
حوزه های مختلف فوق تخصصی است .

همه این روانپزشکان در حوزه کاری خود متبحر بوده و آموزش آکادمیک دیده اند.
در این مجموعه به طیف گسترده ای از مشکلات روانپزشکی و روان شناختی کودکان ،
نوجوانان وبزرگسالان به صورت فردی ، زوج خانواده و گروهی رسیدگی میشود.

هر یک از روان پزشکان این مجموعه علاوه بر درمان دارویی در حوزه درمان های
روان شناختی (روان درمانی) تخصصی خود تبحر دارند.

روانشناسی بالینی تخصصی

اختلال پانیک
اختلال-دوقطبی
اختلال-اضطراب-اجتماعی
اختلال-خواب
اختلال-وسواسی اجباری
اختلال افسردگی
درمان-بیشفعالی-کودکان
عزت نفس- در-روانشناسی

مشاوره آنلاین کلینیک ویان

مشاوره روانشناسی تخصصی را از کلینیک روانپزشکی و روانشناسی ویان بخواهید

 

آخرین مقالات کلینیک

particles.js
particlesJS("particles-js", { particles: { number: { value: 80, density: { enable: true, value_area: 800 } }, color: { value: "#094642" }, shape: { type: "circle", stroke: { width: 0, color: "#000000" }, polygon: { nb_sides: 4 }, image: { src: "img/github.svg", width: 100, height: 100 } }, opacity: { value: 0.5, random: false, anim: { enable: false, speed: 1.3805312609122866, opacity_min: 0.1, sync: false } }, size: { value: 3, random: true, anim: { enable: false, speed: 40, size_min: 0.1, sync: false } }, line_linked: { enable: true, distance: 150, color: "#255c45", opacity: 0.4, width: 1 }, move: { enable: true, speed: 6, direction: "none", random: false, straight: false, out_mode: "out", bounce: false, attract: { enable: false, rotateX: 600, rotateY: 1200 } } }, interactivity: { detect_on: "canvas", events: { onhover: { enable: false, mode: "repulse" }, onclick: { enable: true, mode: "push" }, resize: true }, modes: { grab: { distance: 119.88011988011988, line_linked: { opacity: 1 } }, bubble: { distance: 231.44200550588337, size: 73.08694910712106, duration: 10, opacity: 0.25986470793643046, speed: 3 }, repulse: { distance: 154.29467033725558, duration: 0.4 }, push: { particles_nb: 4 }, remove: { particles_nb: 2 } } }, retina_detect: true }); var count_particles, stats, update; stats = new Stats(); stats.setMode(0); stats.domElement.style.position = "absolute"; stats.domElement.style.left = "0px"; stats.domElement.style.top = "0px"; document.body.appendChild(stats.domElement); count_particles = document.querySelector(".js-count-particles"); update = function() { stats.begin(); stats.end(); if (window.pJSDom[0].pJS.particles && window.pJSDom[0].pJS.particles.array) { count_particles.innerText = window.pJSDom[0].pJS.particles.array.length; } requestAnimationFrame(update); }; requestAnimationFrame(update);