تماس با تمام بخش‌های گروه ویان

۰۲۱۹۱۰۰۷۳۹۳

واتس‌آپ برای ایرانیان مقیم سایر کشورها

۹۸۹۰۲۲۳۲۶۰۸۰

۹۸۹۳۳۰۶۲۰۹۱۱

Vian Psychiatry and Psychology Group is a specialized and sub-specialized group, including a group of top psychiatrists and psychologists of Iran, in various sub-specialized fields

All these therapists are experts in their field of work and have received prolonged academic training and supervision

The group was founded by Dr. Samrand Salimi,  Psychiatrist and Couple Therapist, who was graduated from Tehran University of Medical Sciences in 2007

Vian Group provides a wide range of mental health services including psychopharmacotherapy , individual psychotherapy, couple theapy and family therapy and play therapy for children, adolescents and adults

 

روان سنجی بزرگسال – آزمون های روان شناسی کلینیک ویان

روان سنجی بزرگسال – آزمون های روان شناسی کلینیک ویان

لیست آزمون های روان شناسی موجود در کلینیک ویان 1- مجموعه آزمون آخنباخ: مجموعه آزمون های خانواده آخنباخ شامل تست های  CBCL,YSR,ASR می شود. CBCL سیاهه رفتاری کودکان (Children Behavior Checklist) از مجموعه تستی آخنباخ می باشد که گزارشی از والدین یا سایر افراد نزدیک به...
روان سنجی مهد و مدارس

روان سنجی مهد و مدارس

پکیج آزمون های غربالگری،هوش و استعداد یابی گروه روان پزشکی ویان ” ویژه مهدها و مدارس” مقدمه: کاربرد های روان سنجی پیش بینی (Prediction):افراد بتوانند میزان موفقیت خود را در آینده در زمینه معینی نظیر پیشرفت تحصیلی یا شغلی پیش بینی کنند. روان سنجی برای...